Doporučení pro diagnostiku a léčbu imunitní cytopenie (ITP).

Skupina pro imunitní cytopenie sestavila nová Doporučení pro diagnostiku a léčbu imunitní cytopenie (ITP). Tato doporučení reflektují poslední vývoj v dané oblasti. Vyjdou v časopise Transfuze a hematologie dnes v březnu 2023.